måndag 9 november 2009

Vecka 38

V 38

En brevlåda, en bricka och ett borrställ

Veckans uppgift var att med hjälp av stationära maskiner tillverka tre produkter. Produkterna skulle fungera och vara färdigbearbetade dock ej vara ytbehandlade. Arbetet med produkterna var styrt på så sätt att man skulle arbeta få möjlighet att träna sig i att använda de olika maskingrupperna. Se nedan de tre produkterna med respektive maskiner som avsetts användas i färdigställande.

Brevlåda med lock - (rikthyvel, planhyvel, cirkelsåg).

Limfogad serveringsbricka med handtag – (rikthyvel, planhyvel, bandsåg, bandputsmaskin).

Borrställdiameter 2- 13mm – (pelarborr, bandsåg, bandputsmaskin)

Jag började skissa på brevlådan, och fann snart att jag ville göra en enkel och stabil konstruktion. Mycket därför att arbetet med stationära maskiner är nytt för oss och jag ville vara säker på att klara av att kunna presentera en produkt. Från skissande kom jag snabbt fram till en arbetsritning i skala, något som kom att hjälpa mig att räkna ut vinklar för lock och för att få exakta mått på alla delar. När jag räknat ut hur de sex olika sidorna/ delarna skulle se ut, försökte jag tänka ut hur jag skulle kunna få ut dem. Jag gjorde kapnoter och bestämde arbetsordning. Furuplank 220 cm lång, 17 cm bred och 5 cm tjock sågades till i rätt storlekar. Plankbitarna rikt och planhyvlades sedan till för att få ut rätblock, dessa klövs till lameller och skulle användas för att göra ett limfogat lock och framsidan. De två delarna sågades sedan ut ur den stora limträskivan och hyvlades ner till 15mm tjocklek. Bakstycket som pga av lockets lutning var tvunget att vara längre/ högre än framsidan limmades ihop i ett eget stycke. Om jag skulle gjort en stor limträskiva för att rymma all tre delar skulle resultatet av limningen bli mer osäkert. Alltså gjordes två separata limningar. Till sidorna och botten valde jag att använda massivt trä. De hyvlades ner till 15mm och kapades till i cirkelsågen. Geringsanhållet användes för att få till lutningen på sidorna, för att få en yta att vila locket på.

Sammanfogningar jag använt mig av har varit dold centrumtappning och falsad botten, Mässingsgångjärn skruvades fast i locket med försänkta spårskruv i mässing.

Det gick upp för mig att jag borde ha konstruerat någonting som kunnat motverka att locket slår sig när det torkar. Jag skulle kunnat fräst ur två paralella notspår tvärsöver fiberriktningen i locket och lagt två lister,( med fiberriktningen i 90 graders vinkel mot lockets fiberriktning). Då skulle effekterna av torkningen kunnat hävas.

Produkt 2 serveringsbricka var en enkel konstruktion där jag på samma sätt gjorde en limträskiva med utklyvna lameller, här användes dock uteslutande björkvirke. Jag fick fram en kvistfri homogen limträskiva 45 cm *25 cm* *1 cm . Hantag och sarger hyvlades till och sammanfogades med slitsfogar i alla fyra hörn och centrumtappades fast i botten. Handtagen fick en skuren yta medans sargerna putsades, så det skulle bli en jämn övergång mellan de olika ytorna.

Produkt 3 borrstället blev en ännu enklare konstuktion där processtankar var nästintill uteslutna. Utseendet blev likt en ost som vanvårdats med osthyveln tills den ser ut som en skidbacke. Tanken med att övningen med att borra hålen var att öva oss i att byta borrar i pelarborren var nog god, men driven till sin spets kändes den inte stimulerande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar