torsdag 12 november 2009

Vecka 41Svep och laggkärl
Veckans tema var streetart och vi skulle inspireras av ungdomskulturen, med spraymålningar och slagkraftiga uttryck. Allt skulle enligt min tolkning var lite uppkäftigt och drivet till sin spets. Två produkter skulle göras, ett laggkärl och ett svep.

Mitt laggkärl skulle bli ett ölstop med plats för minst 70 cl. Jag räknade ut att en innerdiameter på mitt laggkärl skulle behöva vara 11 cm och och höjden 10 cm skulle ge en volym på strax under 1L.

Sedan räknade jag ut hur många stavar jag behövde (360°/15=24/2=12 ), 15st stavar med varje sida hyvlad med 12° vinkel. Bredden på stavarna skulle bestämmas och då med tanke på att innermåttet skulle vara 11 cm. Detta räknade jag ut genom att multiplicera den önskade inner diameter (11 cm) med π (3,14) vilket gav en omkrets på 34,54. Sedan dividera omkretsen med antalet stavar (15), svaret blev 2,3 cm.

När björkstavarna klyvts och hyvlats till torrpassade jag dem och använde maskeringstejp för att hålla ihop dem. För att göra noten som botten skulle passa i skar jag helt enkelt upp min ihoptejpade cylinder och såg till att min remsa (mantel) satt ihop och att de var jämt placerade och förde dem med insidan nedåt över cirkelsågen och fick då en not längs alla på rätt nivå, 3 mm brett och 5 mm djupt. En botten tillverkades genom att klyva en björkbräda och hyvla den till 7 mm tjocklek och använde sedan rondellslipen för att fasa ner kanten som skulle få plats i min not. När allt passade så limmades stavarna ihop. Efter limmningen monterades laggen i en svarv. Både insidan, utsidan och botten svarvades ner och slipades ner för att bli helt cylindrisk utan kanter.
Till handtaget valde jag också björk och min idé var att göra som en krok i handtagets överdel som skulle haka i runt och över mynningen på lagget. Genom att göra på så vid behöde jag bara göra en fogning nedtill för att få handtaget att sitta stabilt, den fogningen skulle göras med en dold centrumtappning. För att motverka sprickbildning i handtaget, speciellt i haken, valde jag att limma ihop tre björkbitar med två olika fiberriktningar. Som en dubbelsmörgös med den innersta träbiten med fibrerna vända vågrätt.
Handtagets form kom sig av att veckans tema, då streetartens vassa bokstäver och figurer influerade mig till att göra handtaget runt och skönt att hålla i men i övrigt ett kantigt/spetsigt utseende. Haken som skulle hålla handtaget på plats skulpterades till att se ut som ett kohuvud (poängen med det kommer senare).

Stopet målades med täckande vit allmogefärg och handtaget i svart färg av samma typ. På den vita ytan skrev jag ”Save a cow eat a vegetarian!” och målade svarta fläckar runtom. Streetart handlar för mig mycket om att vara uppkäftig, ifrågasättande och uttrycka tankar. Jag tyckte att min slogan passade in i detta fack.

Svepasken

Material: Svep av björk, botten och lock limträskiva av björk, kedjesömm av björkrot och knopp av björk.

Svepet sågades ut i en stor bandsåg ca 4 mm tjockt och hyvlades sedan ner till 3 mm. Svepet fuktades under vattenkran med varmt vatten för att öka böjligheten. Svepet böjdes runt en oval form 30 cm lång, samtidigt värmdes svepet upp av en värmepistol allteftersom det böjdes runt varsamt, detta gjorde att svepet lättare behåller den form man vill medan man formar det. Sedan sattes det i press för att torka över natten. Jag valde att göra en mjuk övergång där svepet överlappas. Och sedan limades svepet ihop, och när det torkat, använde jag mig av kedjestygn för att göra två sömmar en som gick lodrätt och en annan som földe den sneda linjen på den yttersta svepänden i överlappningen (om någon har ett namn på denna del maila gärna mig). Jag hade förberatt en limträskiva i björk tilrräcligt stor för att jag skulle få ut både lock och botten ur den. Jag sågade ut botten och locket så att de skulle sticka ut 5 mm utanför svepet. Temat streetart fick jag in i min färgsättning i klara färger rött och grönt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar