tisdag 2 juni 2009

v 22,23 Tema Illusion - Genus- Högt flygande drömmar.

Högt flygande drömmar.
Oavsett kön ska man ha samma förutsättningar att förverkliga sina högt flygande drömmar.

Högt flygande drömmar
Veckans uppgift: Grupparbete tillsammans med textillärararstudenterna. Huvudtema är Illussioner, välj ett undertema och välj en fråga att arbeta med kopplat till slöjd. Vi valde att jobba med Könsroller relaterat till slöjd. Vi skulle läsa publicerade artiklar och examensjobb och välja ut tre artiklar och ett exjobb att använda som referens i vårt arbete. Temat var helt fritt för tolkning.

Idé
När vi nu kunde greppa uppgiften och tolka den lite som vi ville var vi överens om att vi ville göra någon sorts gestaltning till det område vi valt. För att få inspiration lekter vi en ordlek kallad ”Tusen ord”, man ska då dra två ord och kombinera ihop dem. På så vis kan man få tanke arbetet igång, något som jag fått lära mig på min VFU. Den första orkombinationen var sandpapper och ögondroppar, vilket gav upphov till några helt utflippade idéer, men vi tyckte att det var svårt att koppla till ämnet samtidigt som det kändes som en uppvärmning och vi inte tyckte det lät tillräckligt kul. Den andra kombinationen däremot var kul och vi fick alla i gruppen samma känsla av att vilja göra någonting roligt samtidigt som det skull betyda någonting. Orden var EKORRE och HJÄLM. Vi såg en ekorre med en hjälm, på något vis rädd för att slå sig, kanske kunde det vara en flygekorre. Eller bara en vanlig ekorre som ville kunna flyga. Han hade högt flygande drömmar sa sedan någon, undertemat var därmed klart i och med det uttalandet. Den känsla av strävan och målmedvetenhet som ekorre skull förmedla, men ännu bara fanns i våra huvuden kunde vi inte förklara för varandra. Men så berättade Sandra om en film på youtube som hon sett och att den förmedlade den samma känslan. Filmen handlade om en Kiwifågels önskan att få flyga (se länk nedan). Vi visste nu att gruppen kände lika och att vi nu hade samma mål. En känsla av att vi var en hjärna som tänkte.
Efter mer tankearbete kom vi fram till att ekorrar faktiskt ser likadan ut oavsett kön och att de därför är en bra ambassadör för våra tankar om att kön inte spelar roll. Vår gestaltning skulle nu bli vår Illusion. En Illussion av hur något borde vara. Vi borde vara lika.

Planering och Genomförande
Arbetet bestämde vi skulle läggas upp så att båda slöjdgrenarna skulle kombineras och att vi skulle prova på den grenen som var minst bekant för oss. För mig innebar det att jobba i textil och vice versa. Ekooren skulle vi bygga av en skumgummikropp och nåltova fast ull. En glidskärm skulle göras av ett vävt tyg och målas, vars stomme skulle svetsas ihop av textilarna. Upphägningen skulle sedan göras med ståltråd och fiskelina. Sedan skulle ekorren ha en hjälm eller flygarmössa, denna gjorde vi i läder.

Reflektion & Utvärdering
Grupparbetet har gått bra. Jag vet med mig att jag ibland tar stort utrymme och ansvar i gruppen, något som jag gjort även nu, men försökt och lyckats tona ner. Jag har istället under planering och idéstadiet hållit i pennan och antecknat, fördelat ordet och gett verktygen för att låta de andra vara kreativa och komma till tals. Stolt över mig själv för att inte vilja bestämma. Kanske har det varit lättare just för att vi diskuterade så mycket den här gången och att vi var så likställda inför uppgiften. På det hela hade vi varit överens om vad som skulle göras, samt att vi var nyfikna på hur det var att jobba i ett annan slöjdgren.

Kiwibird http://www.youtube.com/watch?v=EFQ7vm4Nc8c

VFU

Genomgång av fogar.
Verktyg som kommer att behövas
Mät och rita stödlinjer för sinkorna.
Börja med att markera de två brädorna med A på ena och B på den andra för att kunna hålla isär dem. Vi börjar nu jobba med bit A.
När vi nu ska foga ihop två brädbitar vill vi att brädorna skall ha samma dimension alltså, samma tjocklek samt samma bredd. Sinkornas längd kommer att få samma längd som brädan är tjock (se bild 2). Men för att underlätta arbetet gör vi sinkorna 3 mm längre. Detta extra utstick gör att våra fogar senare kommer att se ut som timmerstugsknutar, men med den skillnaden att vi slipar bort utstickande material, så vi får släta hörn.
Använd ett skjutmått för att kontrollera brädans tjocklek. I exemplet vill vi ha en tjocklek på 10 mm, då vill vi markera ut 10 + 3mm = 13mm från brädans ände (3 mm för utstick). Använd sedan ett strykmått för att göra den linje som markerar början på sinkorna, alltså det streck som visar hur långt in vi ska såga i brädan (se bild 3).

Fortsättning stödlinjer.
Nu ska vi börja rita de linjer som vi skall såga efter, sinkornas konturer. Färglägg sedan det material som vi skall ta bort med en tuschpenna eller blyerts (se bild 4).
Såga sedan med en fintandad såg längs linjerna och kom ihåg att det färglagda materialet ska bort. Var noggrann och såga på rätt sida om linjen, alltså på den färglagda sidan, se till så att linjerna är raka (se bild 5) .Använd anslagsvinkel.
Tillskärning av sinkorna.
Nu ska vi med hjälp av ett stämjärn skära bort det färglagda materialet mellan de sågade skårorna och den första stopplinjen vi ritade med strykmått. Sätt fast brädan i bänken med en bänkspännare och lägg en spillbit jäms med stopplinjen för att underlätta så vi får en skarp skäryta (se bild 6). Vänd på stämjärnet så den helt platta ytan är vänt inåt som på bilden. Se till att du slår ner stämjärnet helt lodrät.
Vänd på biten
När hälften av den första sidan tagits bort, vänder vi på biten så vi kan skära även från andra hållet, så slipper du att få flisor på andra sidan. (se bild 7). Nu lämnar vi brädbit A för en stund.

Rita stödlinjer på Bräda B
Ta nu B biten och lägg den plant på bänken, använd A biten som mall och rita av konturerna efter de sinkorna, var noga med att lägga mallen längs med stopplinjen (se bild 8).
Gör nu på samma sätt som med bit A. De två bitarna skall sedan passa ihop som en knäppt hand om ni tänkt rätt och tagit bort rätt bitar. Denna fog bör sedan limmas med trälim och ska då ligga i tryck.

v 18 Skogen i skolan


Skogen i skolan


Veckans uppgift:


Vi skall göra en lektionsplanering för en lektion som kan hållas i skogen. Arbetet sker i grupp och redovisas genom att vi har lektionsgenomgång i Umeå universitets skolskog. Förutom den muntliga redovisningen skulle även en instruktionsfilm göras.


Idé:
Vi hade tidigare i veckan varit på besök på Haga skolans skolskog och sett hur de arbetar där. Hur man ser skogen som en resurs som inte uttnytjas till fullo i utbildningen. Enligt slöjdläraren kunde alla lektioner som kan hållas inomhus lika gärna göras ute, där man kan arbeta med saker man kan känna, lukta höra och se. Man kan t.e.x hämta exempel i naturen. Jag tycker att man ska kolla på resp kursplan å se om det inte finns mer utrymme för att vara ute.
Min grup valde att undervisa i ämnet slöjd och tillverkning av sälgpipa var ett lätt val då jag kände stro förtrogenhet med det och dels därför att man direkt kan se hur konstruktionen avgör om det låter eller ej. Man kan få eleverna tt börja fundera över hur ljud bildas och att det uppstår ur vibrationer, ljudvågor bildas, likt ringar på vatten m.m. Lätt att sväva iväg och lära barnen mer än nödvändigt, kan väl aldrig vara bra, eller?


Planering:
Vi började med att söka efter instruktioner hur man gör en sälgpipa i böcker och på Internet. Det visade sig att det inte fanns bra läromedel i sälgpipetillverkning. Vi fick helt enkelt göra det själva. Något som jag snabbt förstod var att behovet av en utförlig blueprint/ skiss på en sälgpipa och dess olika delar behövdes. Men då behövs namn på delarna, något som vi också gav dem. (se bild 1) När man ska instruera hur man ska gå tillväga för att tillverka en pipa är det viktigt att man inte missförstår och hakar upp sig, då kan namn på de olika delarna vara avgörande.


Genomförande:
En informationsplansch med sälgpipans delar gkordes och vi experimenterade med att bygga flera sälgpipor för att dels ha som demoexemplar, men även för att användas i filmen. Till filmen ville vi se till att ha förberett varje steg i hur man gör, därför att filmen skulle bli alldeles för lång om vi skulle göra en pipa från scratch. Vid tidpunkten för vår lektionsgenomgång hade ännu inte saven börkat stiga och det var därför omöjligt att göra en autentisk sälgpipa utan att fuska med tejp. Barken ville helt enkelt inte släppa, något som annars görs relativt lätt precis då sälgen eller rönnens löv börjar växa ut. Det är just då bladen är stora som musöron som vätska ifrån rötterna skickas upp mellan barken och stammen för att ge volym och näring till den kommande grönskan.


Reflektion:
Med fantasi kan man motivera varför man skall vara mer i skogen med skolan. Det går att jobba med alla ämnen i skogen, någon gång. Alla mår bra i skogen, de lär sig att klä sig rätt och blir mer nyfikna på sin omgivning samt får en ökad förståelse för sammanhang.
Jag kommer att göra allt jag kan för att få vara ut mer när jag väl blir lärare.


Utvärdering:
Vi gjorde ett bra jobb med färdigställandet av våra läromedel och vi fungerade som grupp bra.