tisdag 2 juni 2009

v 22,23 Tema Illusion - Genus- Högt flygande drömmar.

Högt flygande drömmar.
Oavsett kön ska man ha samma förutsättningar att förverkliga sina högt flygande drömmar.

Högt flygande drömmar
Veckans uppgift: Grupparbete tillsammans med textillärararstudenterna. Huvudtema är Illussioner, välj ett undertema och välj en fråga att arbeta med kopplat till slöjd. Vi valde att jobba med Könsroller relaterat till slöjd. Vi skulle läsa publicerade artiklar och examensjobb och välja ut tre artiklar och ett exjobb att använda som referens i vårt arbete. Temat var helt fritt för tolkning.

Idé
När vi nu kunde greppa uppgiften och tolka den lite som vi ville var vi överens om att vi ville göra någon sorts gestaltning till det område vi valt. För att få inspiration lekter vi en ordlek kallad ”Tusen ord”, man ska då dra två ord och kombinera ihop dem. På så vis kan man få tanke arbetet igång, något som jag fått lära mig på min VFU. Den första orkombinationen var sandpapper och ögondroppar, vilket gav upphov till några helt utflippade idéer, men vi tyckte att det var svårt att koppla till ämnet samtidigt som det kändes som en uppvärmning och vi inte tyckte det lät tillräckligt kul. Den andra kombinationen däremot var kul och vi fick alla i gruppen samma känsla av att vilja göra någonting roligt samtidigt som det skull betyda någonting. Orden var EKORRE och HJÄLM. Vi såg en ekorre med en hjälm, på något vis rädd för att slå sig, kanske kunde det vara en flygekorre. Eller bara en vanlig ekorre som ville kunna flyga. Han hade högt flygande drömmar sa sedan någon, undertemat var därmed klart i och med det uttalandet. Den känsla av strävan och målmedvetenhet som ekorre skull förmedla, men ännu bara fanns i våra huvuden kunde vi inte förklara för varandra. Men så berättade Sandra om en film på youtube som hon sett och att den förmedlade den samma känslan. Filmen handlade om en Kiwifågels önskan att få flyga (se länk nedan). Vi visste nu att gruppen kände lika och att vi nu hade samma mål. En känsla av att vi var en hjärna som tänkte.
Efter mer tankearbete kom vi fram till att ekorrar faktiskt ser likadan ut oavsett kön och att de därför är en bra ambassadör för våra tankar om att kön inte spelar roll. Vår gestaltning skulle nu bli vår Illusion. En Illussion av hur något borde vara. Vi borde vara lika.

Planering och Genomförande
Arbetet bestämde vi skulle läggas upp så att båda slöjdgrenarna skulle kombineras och att vi skulle prova på den grenen som var minst bekant för oss. För mig innebar det att jobba i textil och vice versa. Ekooren skulle vi bygga av en skumgummikropp och nåltova fast ull. En glidskärm skulle göras av ett vävt tyg och målas, vars stomme skulle svetsas ihop av textilarna. Upphägningen skulle sedan göras med ståltråd och fiskelina. Sedan skulle ekorren ha en hjälm eller flygarmössa, denna gjorde vi i läder.

Reflektion & Utvärdering
Grupparbetet har gått bra. Jag vet med mig att jag ibland tar stort utrymme och ansvar i gruppen, något som jag gjort även nu, men försökt och lyckats tona ner. Jag har istället under planering och idéstadiet hållit i pennan och antecknat, fördelat ordet och gett verktygen för att låta de andra vara kreativa och komma till tals. Stolt över mig själv för att inte vilja bestämma. Kanske har det varit lättare just för att vi diskuterade så mycket den här gången och att vi var så likställda inför uppgiften. På det hela hade vi varit överens om vad som skulle göras, samt att vi var nyfikna på hur det var att jobba i ett annan slöjdgren.

Kiwibird http://www.youtube.com/watch?v=EFQ7vm4Nc8c

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar