måndag 20 april 2009

Vecka 14 Jag lär mig skärsvarva.


Uppgiften den här veckan var att pröva sig fram inom svarvning. Vi fick ganska fria tyglar med vad vi skulle göra, men i slutet av veckan var vi tvungna att kunna presentera olika svarvdetaljer. Alltså kunna forma profiler både runda och spetsiga, positiva och negativa (se bilden).
Skärsvarvning till skillnad mot skrubbsvarvning gör det möjligt att göra spetsiga former och detaljer som vore omöjliga att få till med skrubbsvarvning, eftersom man då måste gå på med slippapper efteråt. När det gäller skärsvarvning putsar man ytan direkt, genom att ha ett vasst skärstål med en helt annan slipfas, som gör det möjligt att skära i svarvämnet. Det tog tid innan man fick till de rätta anläggsvinklarna och fick de fina snitten. Men när man väl gjorde det var det hur kul som helst.
Den svåraste svarvdetaljen att göra var rundstav, en profil som påminner om ett runt klot, det gäller att få samma lutning i kurvan i varje enskild punkt. Biljardklot har traditionellt gjorts på samma vis. Andra svårigheter jag stött på har varit själva svarvämnena, vi hade furu och björk till förfogande. Som jag tidigare nämnt så är furu svårt att jobba i med skärverktyg då det flisar sig lätt. Björken är mycket mer tacksam att arbeta i då den blir slätare och skillnaden mellan sommar och vinterved som man hittar hos furun finns inte hos björken. Svårigheter som man ändå kan stöta på med björken är om veden inte är rakvuxen, man kan då få problem att få en slät yta där fibrerna ändrar riktning och/eller möts.

Jag kände mig efter ett tag tvungen att hitta andra material att svarva i. När jag kom över ett begagnat stolsben i bok tändes hoppets låga, nu hade jag ett hårt ämne som säkert skulle tillåta mig göra fina snitt och få den nästan polerade ytan som man bara kan drömma om. Men jag kunde inte ha mer fel, jag blev först och främst tvungen att ha en hink med vatten bredvid mig för att inte bränna härdningen i svarvstålen då boken var väldigt hård och mycket värme bildades. Inte heller snitten blev särskilt bra då boken trasades sönder.
1 kommentar:

  1. Ni provade inte patronsvarvning och att svarva på fri ände?

    SvaraRadera