måndag 20 april 2009

Vecka 16 Fogningen fortsätterDraglåda med laxstjärts-sinkor (dovetail) .

Ramar att arbeta inom:
Uppgiften var att tillverka en låda/skrin med två oliks slags fogningstekniker Minst två av hörnen skall vara sinkade och lådan skall ha en inredningsdetalj med passande fogningsteknik. Dessutom skulle jag flyga hem över påsk och skulle bli tvungen att ta med mig arbetet hem, alltså så skulle resan hem inverka på lådans utformning och storlek.

Frågeställning:
Vad skulle jag göra för slags låda och vilket användningsområde skulle den ha och hur skulle jag inreda lådan för att den skulle bli praktisk att använda?

Planering:
Jag har många småsaker att håla ordning på som fiskedrag, linor, knivar och annan fritidsutrustning, därför är behovet av förvaringslådor stort. Jag ville därför göra en liten låda att ha fiskedrag och dylikt i, som kunde stå framme i hyllan utan att störa harmonin i mitt övrigt felfria, stylade hem. Lådan skulle ha många fack för små pryttlar, handtag var ej nödvändigt och som låsanordning kunde en liten haspel räcka. Jag ville ha två våningar med fack, inspirerad av draglådor i sportfisketidningar, ville jag göra en instickslåda som gick att lyfta ur uppifrån. För att sinkorna skulle synas ville jag inte måla den utan bara behandla med rå linolja.

Skissarbetet hade mest skett i huvudet, bortsett från de olika måtten på lådan och inredningsdetaljerna.

Arbetsgång:
Jag arbetade på med lådan vilket innebar en hel del hyvlande för att färdigställandet av lock, botten, sarger och inredningsdetaljen och instickslådan.
Jag sammanfogade sedan sargerna och limmade på botten, eftersom jag skulle flyga hem nästa dag var jag tvungen att få ihop ett fint paket att flyga med därför var det bråttom att få ihop även instickslådan och all inredning. Allt färdigställdes och locket tejpades fast för att hållas på plats. Till inredningsdetaljen användes fogningstekninker som sinkning, bladning och gradning. För att veta mer om hur man sinkar läs ”bloginlägg VFU”.

Under påsk putsades lådan och locket limmades på, varefter jag sågade av överdelen på lådan 3 cm ner så att jag fick ett lock med en liten kant (se bild 2). Sedan gångjärn och haspar monterats oljades lådan in med rå linolja. På resan upp tjänstgjorde lådan som verktygslåda.

Samband mellan kursens delar framgår tydligt vid arbetet med lådan, det är först när man har kunskapen om fiberriktningar, användandet av hyveln och andra handverktyg som man kan börja använda de olika teknikerna tillsammans för att sätta ihop något mer komplext som en hopsinkad låda.

Reflektion:

Jag är i det stora hela nöjd med mitt arbete, skulle inte kunnat göra min första sinkade låda bättre, men med erfarenheten av att ha gjort en kan jag i fortsättningen vara mer noggrann. Jag kan t. ex. göra sinkorna snyggare och mer välskurna nu än innan och jag vet vilken stor betydelse det har att ha vassa verktyg och ha alla verktyg i ordning och speciellt att ha en idé om hur limningen skall ske och plockat ihop limknektar och så före jag har på limmet.

Nya idéer jag fått är att göra större projekt som stolar och bord med hjälp av sinkning (se bild 3, 4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar