tisdag 2 juni 2009

VFU

Genomgång av fogar.
Verktyg som kommer att behövas
Mät och rita stödlinjer för sinkorna.
Börja med att markera de två brädorna med A på ena och B på den andra för att kunna hålla isär dem. Vi börjar nu jobba med bit A.
När vi nu ska foga ihop två brädbitar vill vi att brädorna skall ha samma dimension alltså, samma tjocklek samt samma bredd. Sinkornas längd kommer att få samma längd som brädan är tjock (se bild 2). Men för att underlätta arbetet gör vi sinkorna 3 mm längre. Detta extra utstick gör att våra fogar senare kommer att se ut som timmerstugsknutar, men med den skillnaden att vi slipar bort utstickande material, så vi får släta hörn.
Använd ett skjutmått för att kontrollera brädans tjocklek. I exemplet vill vi ha en tjocklek på 10 mm, då vill vi markera ut 10 + 3mm = 13mm från brädans ände (3 mm för utstick). Använd sedan ett strykmått för att göra den linje som markerar början på sinkorna, alltså det streck som visar hur långt in vi ska såga i brädan (se bild 3).

Fortsättning stödlinjer.
Nu ska vi börja rita de linjer som vi skall såga efter, sinkornas konturer. Färglägg sedan det material som vi skall ta bort med en tuschpenna eller blyerts (se bild 4).
Såga sedan med en fintandad såg längs linjerna och kom ihåg att det färglagda materialet ska bort. Var noggrann och såga på rätt sida om linjen, alltså på den färglagda sidan, se till så att linjerna är raka (se bild 5) .Använd anslagsvinkel.
Tillskärning av sinkorna.
Nu ska vi med hjälp av ett stämjärn skära bort det färglagda materialet mellan de sågade skårorna och den första stopplinjen vi ritade med strykmått. Sätt fast brädan i bänken med en bänkspännare och lägg en spillbit jäms med stopplinjen för att underlätta så vi får en skarp skäryta (se bild 6). Vänd på stämjärnet så den helt platta ytan är vänt inåt som på bilden. Se till att du slår ner stämjärnet helt lodrät.
Vänd på biten
När hälften av den första sidan tagits bort, vänder vi på biten så vi kan skära även från andra hållet, så slipper du att få flisor på andra sidan. (se bild 7). Nu lämnar vi brädbit A för en stund.

Rita stödlinjer på Bräda B
Ta nu B biten och lägg den plant på bänken, använd A biten som mall och rita av konturerna efter de sinkorna, var noga med att lägga mallen längs med stopplinjen (se bild 8).
Gör nu på samma sätt som med bit A. De två bitarna skall sedan passa ihop som en knäppt hand om ni tänkt rätt och tagit bort rätt bitar. Denna fog bör sedan limmas med trälim och ska då ligga i tryck.

1 kommentar: