tisdag 2 juni 2009

v 18 Skogen i skolan


Skogen i skolan


Veckans uppgift:


Vi skall göra en lektionsplanering för en lektion som kan hållas i skogen. Arbetet sker i grupp och redovisas genom att vi har lektionsgenomgång i Umeå universitets skolskog. Förutom den muntliga redovisningen skulle även en instruktionsfilm göras.


Idé:
Vi hade tidigare i veckan varit på besök på Haga skolans skolskog och sett hur de arbetar där. Hur man ser skogen som en resurs som inte uttnytjas till fullo i utbildningen. Enligt slöjdläraren kunde alla lektioner som kan hållas inomhus lika gärna göras ute, där man kan arbeta med saker man kan känna, lukta höra och se. Man kan t.e.x hämta exempel i naturen. Jag tycker att man ska kolla på resp kursplan å se om det inte finns mer utrymme för att vara ute.
Min grup valde att undervisa i ämnet slöjd och tillverkning av sälgpipa var ett lätt val då jag kände stro förtrogenhet med det och dels därför att man direkt kan se hur konstruktionen avgör om det låter eller ej. Man kan få eleverna tt börja fundera över hur ljud bildas och att det uppstår ur vibrationer, ljudvågor bildas, likt ringar på vatten m.m. Lätt att sväva iväg och lära barnen mer än nödvändigt, kan väl aldrig vara bra, eller?


Planering:
Vi började med att söka efter instruktioner hur man gör en sälgpipa i böcker och på Internet. Det visade sig att det inte fanns bra läromedel i sälgpipetillverkning. Vi fick helt enkelt göra det själva. Något som jag snabbt förstod var att behovet av en utförlig blueprint/ skiss på en sälgpipa och dess olika delar behövdes. Men då behövs namn på delarna, något som vi också gav dem. (se bild 1) När man ska instruera hur man ska gå tillväga för att tillverka en pipa är det viktigt att man inte missförstår och hakar upp sig, då kan namn på de olika delarna vara avgörande.


Genomförande:
En informationsplansch med sälgpipans delar gkordes och vi experimenterade med att bygga flera sälgpipor för att dels ha som demoexemplar, men även för att användas i filmen. Till filmen ville vi se till att ha förberett varje steg i hur man gör, därför att filmen skulle bli alldeles för lång om vi skulle göra en pipa från scratch. Vid tidpunkten för vår lektionsgenomgång hade ännu inte saven börkat stiga och det var därför omöjligt att göra en autentisk sälgpipa utan att fuska med tejp. Barken ville helt enkelt inte släppa, något som annars görs relativt lätt precis då sälgen eller rönnens löv börjar växa ut. Det är just då bladen är stora som musöron som vätska ifrån rötterna skickas upp mellan barken och stammen för att ge volym och näring till den kommande grönskan.


Reflektion:
Med fantasi kan man motivera varför man skall vara mer i skogen med skolan. Det går att jobba med alla ämnen i skogen, någon gång. Alla mår bra i skogen, de lär sig att klä sig rätt och blir mer nyfikna på sin omgivning samt får en ökad förståelse för sammanhang.
Jag kommer att göra allt jag kan för att få vara ut mer när jag väl blir lärare.


Utvärdering:
Vi gjorde ett bra jobb med färdigställandet av våra läromedel och vi fungerade som grupp bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar